Veranderingen zorgverzekeringen 2014

Elk jaar zijn er nieuwe regels of nieuwe wetten met betrekking tot de zorgverzekeringen, die ervoor kunnen zorgen dat er grote verschillen worden doorgevoerd in het systeem van de verzekeringen. Dit is interessant voor alle Nederlanders, aangezien iedereen boven de achttien jaar verplicht is een zorgverzekering te hebben (met een verplichte minimale dekking). Aangezien de zorgverzekeringen elk jaar onderhevig zijn aan veranderingen, is het verstandig om jaarlijks eens kritisch te kijken naar de zorgverzekering die je hebt. Soms kan overstappen immers een flinke besparing betekenen, of een aanzienlijke vergroting of verbreding van de dekking. Wat zijn de grootste veranderingen binnen de zorgverzekeringen voor 2014 en waar moet je echt op letten bij het vergelijken of het kiezen van een nieuwe verzekering?

Wat verandert er in 2014 bij de zorgverzekeringen?

Zorgverzekering in 2014 vergelijken

Nog niet alle aanbieders hebben hun pakketten klaar voor de zorgverzekering in 2014, maar we kunnen vanuit de overheid al goed zien wat er gaat veranderen in het volgende jaar. De basisdekking blijft onaangetast, ondanks dat er veel en uitgebreid over gesproken is, is besloten om hier vooralsnog geen aanpassingen in te verrichten. Dat dit in 2015 zeer waarschijnlijk wel staat te gebeuren, is logisch voor wie een beetje bekend is met de Nederlandse overheid.
Waar wel veranderingen in plaats gaan hebben, zijn de restitutiepolis en de naturapolis. De restitutiepolis was al omstreden en was al onderhevig aan discussie. De overheid wilde liever volledig af van deze polis, maar heeft nu vooralsnog besloten om de polis in stand te houden, maar deze wel duurder te maken zodat deze minder aantrekkelijk wordt voor de consument. Dit houdt in dat de keuzevrijheid wel bij de consument ligt (alle ziekenhuizen en specialisten vallen onder de dekking, niet alleen zij die goedgekeurd zijn door de verzekeraar zelf), maar de vrijheid wordt duurder betaald dan voorheen. Ook de naturapolis gaat veranderen in 2014. Deze wordt namelijk een stuk strenger. Wanneer je je nu laat behandelen in een ziekenhuis of bij een specialist die niet op de lijst van de zorgverzekeraar staat, heb je de kans dat je niet het volledige bedrag vergoed krijgt. In 2014 mag de verzekeraar er voor kiezen om deze rekeningen helemaal niet meer te vergoeden. Dit betekent dat je goed op moet letten welke ziekenhuizen en instellingen op de lijst van de verzekeraar staan.

De veranderingen in 2014

De veranderingen in 2014 maken het nog meer aantrekkelijk om even een paar minuten uit te trekken voor een goede vergelijking. Is jouw zorgverzekering wel zo interessant in 2014, ook wanneer je kijkt naar de veranderingen in de restitutiepolis en de naturapolis? Kijk hierbij vooral naar de ziekenhuizen en instellingen waar je je mag laten behandelen, dit kan je heel erg veel geld besparen.

admin